NIEUWS:

Wat is een GOEDE LES? Tijd om me hierin te verdiepen!
De eerst 3 stappen zijn nu gezet en nu...afwachten!
"Een goede les, dat doe je zo!"
Esta vida loca!

Vi•de•o coach•ing

Video interactie begeleiding(VIB) in het onderwijs en/of thuissituatie van een kind en/of in het bedrijfsleven/op de werkvloer.

VIB is een begeleidingsvorm waarbij de coachee in zijn of haar dagelijkse praktijk gefilmd wordt om de effectiviteit vergroten. Lichaamstaal speelt een grote rol bij het overdragen van informatie. Wanneer dit wordt vastgelegd met de camera, is het mogelijk om objectief te kijken naar de interactie in de groep en naar de lesorganisatie en worden verbeterpunten zichtbaar. VIB is een methode die toegepast kan worden bij leerkracht/ leerlingbegeleiding en ook elke werkvloer. Een methode die velen aanspreekt: positief, concreet en uitgaande van de ontwikkelingsmogelijkheden en kracht van de leerkracht en de leerlingen. Een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van de meerwaarde van heel concreet materiaal: videobeelden die met behulp van een uitgewerkt begrippenkader systematisch worden geanalyseerd.

Bij VIB worden aan de hand van korte video-opnames succesvolle interacties tussen leerkracht en leerling(en) geanalyseerd. Door middel van beeld-voor-beeld analyses wordt gekeken hoe geslaagde contactmomenten tot stand komen.

De interactie, didactiek en het klassenmanagement worden met elkaar in verband gebracht. Juist door de interactie te plaatsen in samenhang met andere vaardigheden worden alternatieven uitvoerbaar. Door VIB wordt de leerkracht en/of de leerling geactiveerd en ondersteund bij het eigen handelen. Via reflectie op dit handelen en door het bekijken van de videobeelden, wordt als vanzelf, een proces van bewustwording in gang gezet, waarbij de leerkracht en/of de leerling zijn/haar denken over de oorzaak van de problemen verandert. De attributie van de begeleide leerkracht verandert dikwijls van: dit is een probleemleerling, ik heb alles al geprobeerd en niets kan meer helpen in: Wat kan ik anders doen?

VIB ontwikkelt geleidelijk aan steeds meer toepassingsmogelijkheden: zij kan gebruikt worden als methodiek voor begeleiders van zorgleerlingen, als methodiek in het kader van professionalisering, bij het sturen en hanteren van groepsprocessen binnen een klas, bij individuele begeleiding van leerlingen, bij het implementeren van nieuwe methodes, bij het ontwikkelen van nieuwe didactische vaardigheden, bij intervisie, etc. Met andere ogen leren kijken naar interactie tussen mensen, leren ontdekken waar interactiepatronen ondersteunend zijn en middelen aangereikt krijgen om dit bespreekbaar te maken met de leerkracht en/of met het kind zelf.

Video Interactie Begeleiding: Concrete en handelingsgerichte begeleiding voor de aanpak van leerlingen/docenten/ managers/verkopers met een specifieke zorgvraag!

annet