NIEUWS:

Wat is een GOEDE LES? Tijd om me hierin te verdiepen!
De eerst 3 stappen zijn nu gezet en nu...afwachten!
"Een goede les, dat doe je zo!"
Esta vida loca!

In•ter•visie

Intervisie is een begeleidingsvorm die vooral werknemers kan ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. Bij deze vorm doen medewerkers een beroep op collega’s om mee te denken over persoons- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Intervisie vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Het accent ligt op het eigen maken van de intervisiemethode en het ontwikkelen van het inzichtelijk en probleemoplossend vermogen van de deelnemers.

Procedure
Tijdens de eerste bijeenkomst worden de spelregels, de doelen en de werkwijze samen besproken. Het is mogelijk om in een latere fase onbegeleide intervisie toe te passen binnen het bedrijf. Ook na een onbegeleide intervisie is een begeleide intervisie mogelijk.

Wat kun je van intervisie verwachten?
Op collegiale basis komen de deelnemers sneller en professioneler tot inzichten. Deze inzichten zijn vooral gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Het lerend vermogen van de organisatie wordt versterkt. Het intervisieproces verloopt resultaatgericht en er wordt rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer. Het proces beslaat een langere periode met een klein aantal vaste deelnemers (tussen de 7 tot max 12).

intervisie