NIEUWS:

Wat is een GOEDE LES? Tijd om me hierin te verdiepen!
De eerst 3 stappen zijn nu gezet en nu...afwachten!
"Een goede les, dat doe je zo!"
Esta vida loca!

Coach•ing


Coaching bij “Ontwikkelen doe je zo”
Coachen is het sturen op zelfsturing, een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Waar loopt iemand tegenaan? Wat wil iemand verbeteren aan zichzelf? Door de juiste vragen te stellen zet je mensen aan het denken. Luisteren, motiveren, stimuleren en uitdagen tot ontwikkelen in een veilige omgeving, dat is de kern voor coaching bij ODZ!

Procedure
De eerste sessie is een kennismakingsgesprek en geeft degene die gecoacht wordt (de coachee) de gelegenheid te bepalen of de coach de juiste persoon is om de coachee te coachen. Het eerste gesprek richt zich vooral op het samen bepalen van het doel van de sessies. Een stappenplan met leerdoelen, gewenste leerresultaten en een planning, zijn het resultaat van deze eerste sessie. Regelmaat is een belangrijke factor voor succes. Tijdens de sessies vind terugkoppeling plaats en worden vervolgacties uitgezet. Een coaching traject beslaat 5 tot 8 sessies. Eenmalige verlenging is mogelijk. Coaching is geen therapie, de sessies kunnen niet oneindig verlengd worden.

Wat kun je van coaching bij ODZ verwachten?

Vaak komen bij coaching persoonlijke thema’s aan de orde. Een sfeer van veiligheid en vertrouwen is dan onmisbaar. Dit betekent ook dat in het geval de opdrachtgever de leidinggevende is van de coachee, hij of zij alleen geïnformeerd wordt over de hoofdlijnen van het coaching traject. De coach geeft geen dwingende adviezen of richtinggevende suggesties, maar stelt vragen om een maximaal effect te bereiken. De antwoorden leiden tot meer begrip, een grotere motivatie en een beter leerrendement. Centraal staat de toegevoegde waarde van het coachen in de dagelijkse (werk)praktijk.

Wanneer coaching bij ODZ?

• Ter voorkoming van ziekte door persoonlijke omstandigheden
• Om de eigen persoonlijkheid te ontwikkelen
• Ter ontwikkeling op het werk
• Om managementvaardigheden te ontwikkelen
• Voor loopbaanontwikkeling
• In conflictsituaties tussen werknemers (zie Mediation)
• Specifieke coaching op onderwijs gerelateerde vraag
* SINGLECOACHING: op zoek naar een relatie maar het lukt niet?
waar loopt het op stuk? We maken een plan. En gaan aan de slag.

coaching